FISKEVANN I OMRÅDET

  • Tennevatnet
  • Ørretvatnan
Ørretvatnan
Sesongen varer fra 1/1 til 31/12.
Garn ikke tillatt.
Et fiskedøgn gjelder fra kl. 1800 til kl. 1800 neste dag.
Anbefalt parkering ved Sazza i Øverbotn (tidligere Øverbotn skole).
For overnatting/opphold på Senja, anbefaler vi Hamn i Senja – www.hamnisenja.no
 
Tennevatnet
Dagskvote: 1 laks under 3 kg (70 cm). Større laks settes skånsomt tilbake.
Klart definert oppdrettslaks tas opp og belastes ikke kvota.
Ingen kvote på sjøørret, men minstemål på 30 cm.

Andre foreninger