Kjøp fiskekort i Toten JFF sine vann med Perfish! Med 12 skogstjern og tre elver ligger forholdene til rette for gode fiskeopplevelser.

Vannene innenfor våre Toten JFF sine områder kan by på variert og godt fiske. Parker bilen i veikanten og kast ut fra førersetet eller begi deg ut på en lengre fottur for å komme inn til mindre traffikerte fiskevann. Her kan du kose deg med fiske etter alt fra små abbor til drømme ørreten. De største vannene Bergsjøen og Svartungen har i tillegg stabile stammer av røye som er fiskbare fra begynnelsen av oktober før isen legger seg og frem til isen slipper og vanntemperaturen stiger på forsommeren. De mindre vannene som Estentjern, Lønnsjøen og Gønnsjøen er fine fiskevann for abbor, men huser også pene ørreter om man skulle prøve seg etter dem. Grønnsjøen er kanskje det mest kjente vannet for folk flest, siden det er der Toten JFF avholder flest konkurranser vinterstid med stabile vinnervekter opp mot 10 kg grensa.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Lønnsjøen: Ørret, abbor
 • Bergsjøen: Ørret, abbor, røye
 • Grønnsjøen: Ørret, abbor
 • Estentjern: Ørret, abbor
 • Svartungen: Ørret, abbor, røye
 • Halsteintjern: Ørret, abbor
 • Skålen: Abbor
 • Bergvannet: Ørret, abbor
 • Godputten: Abbor
 • Vindflotjernet: Ørret
 • Vesle Vårsjøen: Ørret, abbor
 • Hageltjern: Ørret, Abbor


I tillegg er det ørret i Vindflomelva, Bergsjøelva og Brennelva
I alle grensevann kan du fiske rundt hele vannet med et fiskekort.

FISKEREGLER
Fiske i elver og bekker forbudt f.o.m. 15.09 – t.o.m. 31.10.
Oterfiske kun tillatt i Bergsjøen. Maks 8 fluer per oter, kun enkeltkroket fluer.
Ikke tillatt med fiske i fisketrappa på Lønnsjøen.
Ørret mindre enn 25 cm bør om mulig slippes ut igjen.
Vi henstiller at uttaket av store fisker begrenses.
I alle grensevann kan du fiske rundt hele vannet med et fiskekort.

GODE FISKETIPS
De mindre vannene som Estentjern, Lønnsjøen og Grønnsjøen er fine fiskevann når abboren skal tas, men huser og pen ørret om man skulle prøve seg etter dem.

Andre foreninger