Fiske i Flå

 
Flott fjellområdet som ligger på østsiden av Flå sentrum. Går fra Skarsdaalen , med grense i Vassfaret og opp til delet med Nesbyen i nord. 37 vann med hovedsak ørret.
 
Mer informasjon kommer snart.
 
FISKEREGLER
 1. Alle fiskere over fylte 16 år plikter i vise fiskekort på forlangende av fiskeoppsyn.
 2. I følgende vann er det lov til å fiske fra båt:
  Brødskapstjern, Hangstjern, Dagalitjern og Damtjern. Båt kan ikke legges permanent uten avtale med grunneier. I disse vann oppfordres det til å ta opp all fisk under 25cm.
 3. Øyvatn. Det er bag limit på 1 fisk over 35 cm. pr. dag.
 4. Fredningstid i følgende vann: Spunsetjern, Øyvatn, Kvitjern og Tolvtjern: Det er ikke tillatt å fiske i elver/bekker eller rundt osene i perioden 15september – 15. november. I dette tidsrommet regnes fredningsgrensen som ca. 100m rundt store os. Det praktiseres skjønn rundt de mindre osene.
 5. Infotavlene ved de enkelte fiskevann innholder mer informasjon om det spesifikke vann.
 6. Pilking er tillatt ved kjøp av ordinært fiskekort.
 7. Fiskeren må opptre varsomt i fiskeområdet, og vis hensyn overfor andre. Fiskeplasser skal forlates ryddet.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Suluvatnet
 • Øvre Grunntjern
 • Nedre Grunntjern
 • Nevlingen
 • Skrukkefylla
 • Aurdalsfjorden
 • Buvatnet
 • Hallingtjern
 • Øvre Vesleåtjern
 • Nedre Vesleåtjern
 • Kvitjern
 • Hellebekktjern
 • Brødskåpstjern
 • Hesteorttjern
 • Hangstjern
 • Styrmannstjern
 • Øyvatn
 • Raudfjellvatn
 • Ytre Saulitjern
 • Indre Saulitjern
 • Dagalitjern
 • Grisetjern
 • Kaggetjern
 • Spunsetjern
 • Krosstjernan
 • Mattjern
 • Damtjern
 • Olasetjern
 • Svarttjern
 • Kvilartjern
 • Øvre Harehoppvatn
 • Nedre Harehoppvatn
 • Lakrisputten
Vassfaret og Vidalen. Flå Østre grunneierlag fiskekort i Perfish.

Andre foreninger