Dette fiskekortet gjelder for deler av Numedalslågen og Fondskogen i Kongsberg. Inntektene fra fiskekort går til kultivering av de samme områdene. Du kan lese mer om prosjektene på KJFF sine nettsider.

For å fiske i Numedalslågen og Fondskogen på Raje i Kongsberg må du løse fiskekort.

Fiskekortet er personlig, gjelder ikke for kommersielt fiske og må være løst før fisket begynner. Fisket er åpent hele året og fiskekort må forevises til fiskeoppsyn fra Kongsberg Jeger og Fiskerforening. Overtredelse av fiskereglene vil føre til politianmeldelse. All gjedde, abbor og sik skal tas opp, disse artene ønskes ikke sluppet ut igjen. Det er kun tillat med stangfiske.

Maksimum (bag-limit) på 2 ørret per døgn.

OM KONGSBERG JEGER- OG FISKEFORENING

Kongsberg Jeger -og fiskerforening ble grunnlagt i 1938 under navnet Kongsberg sportsfiskere. I 1970 fusjonerte Kongsberg sportsfiskere og Øvre Sandsvær Jeger -og fiskerforening og tok navnet Kongsberg jeger -og fiskerforening. De siste årene har medlemstallet vært relativt stabilt på litt over 500.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Numedalslågen
 • Vierbekkvannet
 • Jerngruvevannet
 • Fjellvanna
 • Lille Fjellvanna
 • Fossvannet
 • Buvannet
 • Sandorvannet
 • Krokvannet
 • Kringletjern
 • Abrahamtjern

Andre foreninger