Fiskeregler

  • Det er tillatt å drive sportsfiske i Ossjøen med 1. snøre pr kort fra både land og robåt i perioden 1. helgen i juni til 31. august.
  • Redskap som ståsnøre, line, oter(valdresfjøla), garn, notfiske og bruk av ekkolodd er forbudt.
  • Det er ikke lov og fiske i tiden kl 24.00 til kl 06.00.
  • Det er ikke lov å bruke motor under fiske.
  • Innehaver av kortet er selv forpliktet til å gjøre seg kjent med gjeldene fiskeregler og grenser.
  • Eierne av fisket i Ossjøen har rett til annet fiske i henhold til gjeldende bestemmelser.

Fangstrapport
I bestrebelsen med å utvikle fisket i Dagali, ønsker vi en tilbakemelding om resultatet.
Vi har derfor ett sterkt ønske om at du tar deg tid til å fylle ut fangstrapporten. Dette gjøres enkelt i fiskekortet du har kjøpt i appen Perfish.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Ossjøen

Andre foreninger