Fiske i Rælingsmarka

Vi har mange vann i vårt område. Her er en liten presentasjon av de som dekkes av fiskekortet. 

Ramstadsjøen

Abbor, mort og ørret og karuss. Rælingen Jeger- og Fiskerforening sitt flaggskip. Ørret fangster i fra 150 gr opp mot flere kilo i dette vannet. Her kan du virkelig komme i kontakt med storvokst ørret på en god dag. Mange fine teltplasser rundt hele vannet. Du kan gå inn i fra Marikollen, Best bensinstasjon eller Grini(Skytterbanen, parkering før bommen. Ca 40 min til fots).

Tristillen

Mort og ørret. Spennende fluefiskevann, mange fine myrer rundt vannet. Pass på enkelte steder hvor du tråkker. God bestand av ørret, her kan du få fine fangster på riktig dag. Det er tatt ørret på over kiloen her.  Gjennomsnittelig str. på ørret er rundt 500gr.

Nessetertjerna

Abbor, mort og ørret. Blandet bestand av villørret og utsettsfisk. Nå er du virkelig inne i villmarka.
Ørret i fra 200gr og oppover. Ligger ca 50 min i fra Myrdammen. NB: Nessetertjenn ligger innenfor grensene til Østmarka naturreservat, derfor gjelder egne regler for bål, telting og generell ferdsel. Ypperlig fluefiskevann. 

Langvannet

Abbor, mort og ørret. Et villmarksvann som ligger 10 min innenfor Mørkåstjenn. Kronglete vann å gå rundt, men et meget spennende vann. Det blir ikke fisket så mye her som i de andre vanna. Muligheten for å få stor fisk er til stede. NB: Langtjenn ligger innenfor grensene til Østmarka naturreservat, derfor gjelder egne regler for bål, telting og generell ferdsel. 

Fiskelausa

Abbor og ørret. Gyting påvist. Ørret i fra 200gr og oppover.

Merratjerna

(To tjern Nordre/Søndre): Abbor, Mort og Ørret.
God bestand i begge vann. Ørret i fra 400–> gr. Hovdsakelig utsett. 

Mørkåstjenn

Abbor, Mort og ørret, 10 min i fra Merratjerna.
Stort sett de samme fangstene som i Merratjerna.  NB: Mørkåstjenn ligger innenfor grensene til Østmarka naturreservat, derfor gjelder egne regler for bål, telting og generell ferdsel. 

Gryta

Ligger 10 min i fra Myrdammen. Her er det abbor og ørret. Ørret i fra 300gr og oppover.
Blandet bestand av villørret og utsettsfisk. Ørret på 400-500gr er ikke uvanlig.

Myrdammen

Myrdammen er et samarbeid mellom Rælingen Jeger- og Fiskerforening, kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling.

Dette i hovedsak for at barn og ikke minst de grupper av mennesker som ikke har mulighet til å komme seg lengre inn i marka, skal kunne få en skikkelig ørret på kroken. Stor parkeringsplass og meget fine forhold for rullestolbrukere i tillegg til utplasserte griller og toaletter gjør dette til et fint område for alle. (Det er også mulighet for å bade her om bettet skulle være dårlig:) )

Åmotdammen

Nærvann på lik linje med Myrdammen. Vannet er et delt “prosjekt” mellom Rælingen JFF og Lørenskog JFF. Dvs at du kan kjøpe fiskekort både via denne siden eller via OFA. Her er det ørret, abbor (apport om skikkelig stor abbor) og gjedde. Vannet ligger bak bom, så det er ikke mulig å parkere rett ved, men det er fin turvei opp fra parkeringen. Populært vann med både badende og fiskende gjester. 

I Østmarka naturreservat er det forbud mot: 

 • Hogst og fjærning av tørrkvist og vindfall
 • Plukke blomster eller andre planter
 • Veibygging
 • Sanking av ved til bål
 • Gjødsling
 • Motorisert ferdsel
 • Bruk av levende agn er STRENGT forbudt
 • Smittefaren i forbindelse med bruk av flytende farkoster har gjort at skogeierforeningen forbyr bruk av slike for å unngå vann/krepsepest

Dette er tillatt:

 • Fiske
 • Plukke bær og sopp
 • Jakt
 • Merking og preparering av hovedskiløyper
 • Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved

FISKEREGLER

FISKE FRA BÅT/KANO/BELLYBOAT ETC. + GARN- OG TEINEFISKE FORBUDT

 • Minstemål for ørret er 25 cm.
 • Det er forbudt å fiske med levende agnfisk.
 • Det er kun tillatt å fiske opp 3 ørret pr. døgn
 • Alle under 18 år fisker gratis i våre vann med ett redskap

Hjelp oss og holde marka ren, ta med søppel og avfall hjem. Overtredelser vil bli anmeldt!

Vi vil også på det sterkeste minne om følgende lov:

“For å hindre skade på natur er det forbud mot å innføre, sette ut, bruke levende agn, og å bringe med seg levende fisk i og langs vassdrag uten tillatelse (jf. naturmangfoldloven § 20, lakselovens § 8-10, 37 og dyrevelferdsloven § 14) ” NORGES LOVER

Gode fiSketips

I våre vann kan du fiske med sluk, mark eller flue. (Fisker du med flue må du passe på bakslengen. Det er stort sett skogsvann med tett vegetasjon.) Alle fiskemåtene kan gi deg bra fangst. Tidlig morgen og sen kveld/natt er nok generelt de beste tidspunktene. Skitt fiske!

Rælingen JFF, Fiskekort Østmarka

Andre foreninger