En dag rundt Beinsvann er som en dag i villeste Alaska. På høsten koker det i bekkene som munner ut i vannet.

Ånebjør Gård eier rettighetene til fiske i Beinsvann. Det gleder oss at flere ønsker bruke Beinsvann. Barn (u 16 år) fisker gratis. Området rundt Beinsvatn er egnet for hele familien.

Kano kan benyttes men husk at kano ikke kan legges igjen over en lengre periode. Vi oppfordrer alle til å merke kanoen sine og at kanoer som eventuell legges igjen for en kort periode oppbevares på stranden nedenfor bommen og ikke langs elven.

Grensen for fisket går i nord ved sauebroa over Logna.

Vi ber om at ingen praktiserer catch and release på småfisk! Småfisken kan feks legges i en pose som kastes på Bortelid. Dette for å kultiverte vannet og samtidig ikke øke predatorenes tilgang på føde.

Velkommen skal du være.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Beinsvatnet

Andre foreninger