Flott elv  i Ringsaker som har utløp fra vannet Næra og renner hele veien ned til Mjøsa.

1.Det er tillatt å fiske fra 1.mai til 31.august
2.Det er tillatt å fiske med stang(alle andre fangstmetoder er forbudt)
3.Ørret under 20 cm ( målt fra snutespiss til enden av halefinne skal straks settes ut igjen i elva)
4.Fiske uten kort og /eller i strid med disse regler vil bli anmeldt.
5. Barn under 16 år fisker gratis.
6.Den som fisker plikter å overholde reglene om ferdsel i inn/utmark.
7. Reglene i fredningsone skal overholdes

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Moelv

Andre foreninger