Priser: dagskort 50,- Ukeskort 100,- Sesongkort 160,-
Prisen er pr stang og garn og oter fiske er ikke tillat.
Se vedtekter HER

FISKEVANN I OMRÅDET

Nordaltjønn, Flåtjønn, Bjørndalstjønn, Støylstjønn, Bjønntjønn, Holmvaten (nord), Nystøyltjønna, Mjøltjønn, Kresbutjønna, Ortjønnane, Fyslitjønn, Flåtjønn, Trytetjønn, Haglitjønn, Måvaten, Skåltjønn, Molandshomen, Hegnvaten, Hyljelandstjønna, Spilaren, Frovaten, Nystøylvaten, Nutstøyltjønna, Dragane, Homtjønn, Saltjønn, Kjempåsvaten, Svinsundvaten, Buvaten, Homtjønn Espeli, Lisle Bjønntjønn, Øvre og Nedre Uvdalsvaten, Hesthomtjønna, Breili, Holmvaten, Sylvtjønn, Langtjønn, Austtjønn, Sippetjønn, Ervetjønn, Huvtjønn

Andre foreninger