Lett tilgjengelig fjellfiske etter ørret.

I alle vatn som Årdal Jeger og Fiskeforening disponerer er det tilatt å nytte oter og stang. I to vatn langs riksveg 53 er det ikkje tillette å nytte oter, desse er Holsbruvatn og Biskopvatn. Dei fiskevatna som ligg på ca. 1300 meter over havet noko som dei fleste gjer, er det nok ikkje heilt isfritt før i slutten av juli. Det er dog mogleg å fiske i dei før isen er heilt gått.

Fiskebestand
Bra bestand av ørret. I alle vatn og småtjønn er det fisk. Dei største vatna kan by på fisk med framifrå kvalitet og fin størrelse.
 
Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Beliggende etter riksveg 53 mellom Årdal og Tyin. Flott og lettgått høgfjellsterreng.
 
FISKEREGLER

Rabatt på fiskekort for medlemmer av Årdal JFF.

Ungdom (t.o.m. fylte 18 år) – som kan dokumentere medlemskap i foreininga – har rett til å fiske gratis i alle elvar og vatn laget disponerar.

Fiskekort gjeld for fjellvatn, inkl. Torholmen. Fiske i Torolmen er kun lovleg i perioden 15.juni t.o.m 15.aug. Ved leige av hytte er det lov å fiske med inntil 4 garn pr hytte på aigedommen Moen.Og på eigedomen Vee er de tillatt med 2 garn per hytte.

I alle vatn som Årdal Jeger og Fiskeforening disponerer er det tilatt å nytte oter og stang. I to vatn langs riksveg 53 er det ikkje tillette å nytte oter, desse er Holsbruvatn og Biskopvatn.

Det er forbudt og ta med eigne BÅTER for fiske i alle vatn som ÅJFF leiger. Brudd på regler kan føre til utestengelse.

FISKEVANN I OMRÅDET

Nord for RV 53

 • Mannsbergvatnet
 • Breibotnvatni (øvre og nedre)
 • Engesetvatnet
 • Svartevatet
 • Graveskarvatnet
 • Kvannetjørni
 • Buvatnet (øvre og nedre)
 • Kyrkjevatnet
 • Vasspollane
 • Trollsjøen
 • Koldedalsvatnet
 • Koldedøla (elv)
 • Uradalsvatnet

Sør for RV 53

 • Biskopvatnet (nedre)
 • Holsbruvatnet
 • Skogsvatnet
 • Heimre krekavatn
 • Biskopesvatnet øvre
 • Sletterustvatnet
 • Småløftevatnet
 • Berdalsvatnet
 • Viervatn
 • Berdalsflui

Nord for Utladalen

 • Isvatnet
 • Austabotnvatnet
 • Kyrevatnet
 • Åsetvatnet
 • Lovadalsvatnet
 • Hestedalsvatnet
 • Hyttevatnet
 • Jervvatnet
 • Trollvatni
 • Kyrevotni
 • Kalvevatnet

Andre foreninger