Lett tilgjengelig fiske ved foten  Rondane, langs Peer gynt seterveg som starter ved ved Sødorp og er ca. 45 km.
 
Bestand
Varierende bestander av ørret og røye. God steikefisk finner du overalt.
 
Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Høyfjellsterreng med innslag av blandingsskog.
 
Annen info
Per Gynt Seterveg starter på Vinstra, ved Sødorp og er ca. 45 km. Den møter Kvam seterveg på grensa Sødorp/Kvam. Turen over østfjellet til Kvam byr på de fleste “godbitene” du kan finne i fjell-Norge. Etter bare 2,5 km passerer du Per Gynt-gården Hågå, hvor etter sigende forbildet til Ibsens Peer engang bodde. Gården med sine 18 gamle hus er i privat eie, og er deler av året åpen for overnatting.

Høyeste punkt finner du på Krøkla, 1109 m o.h., med flott utsikt både til Rondane og Jotunheimen. “Mjølbøla”, like ved vegen når man er på vegens høyeste punkt, har evig sne.

Mange idylliske setergrender i drift passeres når du kommer ned fra Krøkla. Ved Toksesetra kan du se et restaurert vasshjul i full drift.

Fiskeregler

 1. Alle som fisker i sameiget sitt område, må løse fiskekort – unntak er vanlig sportsfiske med stang fra land av barn under 16 år. Innenbygds ungdom under 16 år har anledning til å fiske gratis med stang og oter både fra land og fra båt.
 2. Som innenbygdsboende menes alle på østsiden av Lågen mellom Kvam og Sør-Fron grense.
 3. Det er forbudt å bruke annet redskap enn settegarn, stang, håndsnøre og oter. Et settegarn skal forstås som et garn på inntil 25 l.meter og 1,5 meter dybde. Stenging av oser, bekker og elver med fiskeredskap er forbudt. Garna kan ikke settes før kl 18.00, og må tas opp kl 09.00
 4. Fiske med 1 stang er tillatt i alle elver og vatn fra 01.06-05.09.
 5. Oterfiske er tillatt for innenbygdsboende i alle vatn fra 15.06-05.09. Oterfiske er tillatt for utenbygdsboende på alle vatn unntatt Storvatnet og Koltjønna i tidsrommet fra 15.06 til start av garnfiske.
 6. Garnfiske er tillatt for innenbygdsboende i følgende vatn : Avstjern 01.08-05.09 Bosen 01.08-05.09
 7. Garnfiske på Storvatn og Koltjern er bare tillatt for grunneigere fra 01.08- 05.09.
 8. Det er lov å sette bare 5 garn pr.kort. (maskevidde min. 28 – maks 35 mm). Kun 2 garn mindre enn 35 mm Det er lov å sette bare 10 garn pr. bruk/husstand (inkl føderådsfolk og unger) pr. garndøgn.
 9. Isfiske er tillatt på Austjern, Fjelltjern, Storvatnet og Koltjern fra 15.11- 01.05 for alle.
 10. Brudd på disse reglene blir anmeldt og kan føre til utestengning av alt fiske innen sameige sitt område i 2 år

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Vetlevatnet
 • Flakktjønna
 • Storvatnet
 • Frya
 • Koltjønna
 • Fisken
 • Koltjønnbekken
 • Sæterlysa
 • Gåstjønna
 • Svarttjønna
 • Lystjønna
 • Himlysa
 • Nordre Fjelltjønna
 • Fjelltjønna
 • Botnbekken
 • Smiubotnane
 • Skardtjønnbekken
 • Skardtjønna
 • Grøtebekken
 • Vetleavstjønna
 • Avstjønna
 • Avstjønnbekken
 • Nordre Skårålitjønn
 • Søre Skårålitjønn
 • Lauva
 • Bosen
 • Kleggjeåstjønna
 • Dalstjønna
 • Nykjørselbekken
 • Gåstjønna
 • Stubberudbekken

Andre foreninger