Østre Hol Jeger og fiskeforening

Hvor stor forening er dere og hvor dekker dere?
Vi er ca 140 medlemmer og vi dekker område fra Holsfjorden til Strandavannet, på Nordsiden av Hallingskarvet.
 
Er det noe unikt med hvor dere er?
Østre Hol sine fiskevann ligger midt mellom Oslo og Bergen med svært mange gode friluftsaktiviteter i tillegg til fisking, herunder skytebaner av ulike typer. Vi har en helt fantastisk natur rundt Hallingskarvet. Ynglesdalen som er vårt viktigste virkeområde med tilgang på 3 hytter i nydelig terreng med båt. Med unntak av Holsfjorden er alle fiskevatn innenfor Hallingskarvet nasjonalpark og dette er særdeles unikt. 

 

Hvilke andre muligheter er det i nærheten?

Geilo er en fremragende helårs destinasjon med masse aktiviteter om sommeren. Geilo JFF har også mange meget gode fiskevann (Feks Haugastøleiendommen, Kikutområdet og Skjerja) som kan kombineres med besøk i våre fiskevann. 

Vi selger eget kort for Skorpa Statsalmenning og ett eget for Hol -Yngelsdalen

Skorpa Statsalmenning

Flott fiske i nydelig høyfjellsterreng (Ca 1.450 m.o.h.).

Østre Hol Jeger og Fiskerforening selger fiskekort for Skorpa Statsallmenning i Hol Kommune. Hol Fjellstyret setter jevnlig ut fisk. Det er godt med ørret i vannene. Følgende vann er omfattet av dette fiskekort fra ØHJFF Øvre og Nedre Tyrvlestjørne, Øvre skorpetinvaten , Østre og Vestre Volavatn. 

Fiskekortet koster 

– Døgnkort Kr 45,-

– Ukekort Kr 245,-

– Sesongkort 15 mai – 30 september Kr 335,-.

Fisketid er 1 mai – 30 september.

 

Hol -Yngelsdalen

Foreninger disponerer va 25 vann og elvestrekninger, fra Tuftetjern 1006moh til Simlenuttjern 1407 moh oppunder Kyrkjedør i Hallingskarvet. De fleste vanna ligger i Unglesdalen. Alle våre vann har varierende bestand av ørret.

Fiskekort koster

 • Døgnkort 70,-
 • Ukekeort 270
 • Sessong 370,-

FISKEREGLER

Stangfiske

FISKEVANN I OMRÅDET (ØSTRE HOL JFF)

 • Indre Folarskardtjønn
 • Østre Folarskardtjønn
 • Skriuvatnet
 • Finnebotntjørne
 • Ynglesvatnet
 • Kyrkjedørsvatni øst
 • Kyrkjedørsvatni vest
 • Vestre Skarvåtjørne
 • Midtre Skarvåtjørne
 • Østre Skarvåtjørne
 • Stølbotntjørne
 • Mestøltjørne
 • Tuftetjørne
 • Stortjørne
 • Ynglestjørne
 • Langetjørne
 • Sandtjørne
 • Simlemuttjørne
 • Godfjelltjørne
 • Godfjelltjernfossen
 • Turisttjørne
 • Østre Såteggtjørn
 • Midtre Såteggtjørn
 • Bottefjelltjørne
 • Kroktjern
 • Djuptjørne
 • Øytjørne
Ynglessdalen fiskekort. Skorpa Statsalmenning. Hallingskarvet. Østre Hol JFF (Holsfjorden)

Andre foreninger