Området Sandsletta i Vågan kommune har flere elver og ferskvann. Områdene som er åpent for fiske er skravert i kartet. Andre fiskevann, elver og elvmunning ut i Vatenfjord er stengt for fiske.
 
Husk allemannspliktene på fisketur.
Når du nyter naturen:
♡ Båndtvang i hele området. Det er
husdyr i utmarka.
♡ Ta med deg søppelet ditt hjem
♡ Ha tillatelse til å fiske eller ha
legitimasjon som viser at du er under
16 år når du fisker i ferskvann
♡ Ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i
yngle- og hekketiden.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Mørkdalsvatnet
  • Indre Mørkdalsvatn
  • Omndalsvannet
  • Sandslettvatnet

Andre foreninger