Solbjørg Fiskarlag sel fiskekort i fem vatn.

  • Fiskekortet gjer rett til fiske med stang frå land.
  • Alle som er over 16 år må løyse fiskekort.
  • Inntektene frå kortsalget går uavkorta tilbake til kultiveringstiltak for fisken i vatna, t.d. utsetting av fisk.

Skitt fiske!
Ver vennleg å ikkje legg igjen søppel etter deg, så blir det trivlegare for alle.
Eventuelle spørsmål, kommentarar el.I, kan rettas til:
Hellek Berge, 3810 Gvarv
Tlf.: 91 57 58 46.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Solbjørgvatnet
  • Skarsdalstjønna
  • Lille Svarttjønn
  • Store Svarttjønn
  • Kirsdalstjønna

Andre foreninger