Fiske i Figga hos Rannem Midtre

Rannem Midtre er grunneier, ett vald rett nedenfor gården og ett vald nedenfor Lerkehaug, Dambakken. Totalt en strekning på 1,6 km.
Fisketid
Det åpnes for laksefiske i Figga og Lundselva f.o.m. 1. juni 2021 kl 00.00 t.o.m. 31. juli 2021 kl 24.00.
Kvoter
Sesongkvote inntil 40 avlivede laks. Når 40 laks er tatt opp, avsluttes sesongen.
Døgnkvoten er 1 avlivet laks pr fisker. Når kvoten er tatt skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn. Fiskedøgnet følger dato. Kvoter og fiskekort kan ikke overføres mellom fiskere. Oppdrett- eller pukkellaks teller ikke på kvoten.
Sesongkvote pr fisker er 3 laks.
Fiskeregler
Det tillates et begrenset fang og slipp. Skånsom gjenutsetting av 1. laks for å kunne fortsette fiske tillates, men ved fangst av 2. laks avsluttes fiske inntil nytt døgn starter. Laks nummer 2 kan også gjenutsettes, men fisket avsluttes.
Holaks over 80 cm skal skånsomt gjenutsettes.
Sjøørret er fredet og skal skånsomt gjenutsettes.
Det skal tas skjellprøver av all laks. Prøveposer finnes hos Sportshytta. Prøver leveres på samme plass.
Det er krav om desinfisering av fiskeredskapen før fisket starter. Dette kan gjøres på Sportshytta. Se www.sportshytta.no for åpningstider.
Fangst rapporteres fortløpende samme dag, også gjenutsatt fisk av laks og sjøørret. Også avlivet oppdrett- og pukkellaks rapporteres fortløpende. All rapportering skjer via Laksebørsen
Brudd på vedtatte fiskeregler medfører inndragelse av fiskekort og bortvisning fra elva for gjeldende sesong.
Redskap
Det kan fiskes med flue, mark, spinner, sluk og wobbler. Det tillates ikke redskap med mer enn en trippelkrok.
Undervegs-evaluering
Det gjøres fortløpende evalueringer av fisket. Fiskesesongen kan avsluttes på kort varsel dersom tilstanden i elva tilsier det.
Se mer på rannem-midtre.no

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Figgja/Dambakken
  • Figgja/Rannem Midtre
Figga fiskekort. Rannem midtre . Perfish fiskekort på mobilen.Steinkjer fiskekort

Andre foreninger