Fiskekortet inkluderer fiske i over 20 vann i et av de flotteste ørret-områdene på Østlandet. På grunn av Ertevannsrunden er nok Midtre og Søndre Ertevannet de mest populære og de vannene som blir mest kultivert.

Alle som har fylt 16 år, må ha gyldig fiskekort for å fiske i dette området.

 • Sesongkort gjelder fra kjøpstado og ut kalenderåret!
 • Fiskeren plikter selv å påse at fiskevann og fiskekort stemmer overens.
 • Kortets eier plikter å ha kortet med seg under fisket og når han/hun ferdes i angitt område med fiskeredskap.
 • Alle fiskere plikter å vise fiskekort på forlangende av hvem som helst.
 • Fiskekort kan ikke overdras til andre.
 • Isfiske er tillatt. (Mot fiskekort)
 • Garn og oterfiske er forbudt.
 • Ørret er fredet fra 15 september og ut året.
 • Minstemål for ørret er 25 cm. (Fukt hendene, ta så ørreten forsiktig av kroken hvis den ikke holder mintsemål.)
 • Vis hensyn og vær forsiktig med ild i skog og mark.
 • Åpen varme fra 15.april til 15.september er forbudt!

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Igletjern
 • Sagduplene
 • Langard
 • Midtre Ertevannet
 • Søndre Ertevannet
 • Nordre Ertevannet
 • Lomtjern
 • Stikktjern
 • Hommelen
 • Store Basdal
 • Sauetjern
 • Brutjern
 • Skjærtjern
 • Langvannet
 • Viutjern
 • Svarttjern
 • Askevannet
 • Murttjern
 • Lintjern
 • Nordre Bustein
 • Midtre Bustein
 • Søndre Bustein
 • Høgard
 • Berklin
 • Bjørndalsvanna
 • Simletjern

Andre foreninger