Aursunna er en lett tilgjengelig smålakselv som munner ut i Bangsund.
Elva er nedbørsavhengig, med godt fiske når det er vatn i elva.
 
FISKEREGLER

Tillatt fiskerdeskap er flue, mark og spinner. IKKE sluk.

Fiskesoner:

Sone I: Fra Fjærbotnet til Bruin

Fiske i sone I og II:

Fiske hver dag i uka. Kortet gjelder fra kl 18.00 til kl 12.00 neste dag

Generelle regler:

  1. Fiskekort gjelder for fiske med 1 stang med mark, flue, eller spinner. IKKE SLUK! I sone IV gjelder det også for fiske med garn opp til 24 omfar maskevidde.(26mm)
  2. Lov og forskrifter skal følges.
  3. Kort kan forhåndskjøpes. Kortene er personlige og kan ikke overdras med unntak for ektefelle/samboer og barn under 16 år.
  4. DØGNKVOTEN ER EN SJØAURE OG TO LAKS, HVORAV EN LAKS KAN VÆRE OVER 3 KG/65CM.
  5. Oppsynets anvisninger skal følges.
  6. Dersom det er mistanke om sjukdom på fisk må det snarest gis melding om dette til: Torgeir Flak 90956076. Svein Fjær 91608162.
  7. Vis hensyn ved bilkjøring om natta. Kast ikke avfall i skog og mark. I elva gjelder bevegelig fiske, ikke legg beslag på fiskeplassen over lengre tid.
 

Andre foreninger