Fiske i Luster austre statsallmenning

Vest-Jotunheimen og Breheimen er høgfjellsområde og blant Noreg sine flottaste villmarksområde. Ein kan leige dei to flotte fjellstyrehyttene Presteinshytta og Gjertvasshytta. Presteinshytta ligg attmed Prestesteinsvatnet ved Sognefjellsvegen. Sjå bilete. Hytta er ny og har sengeplass til 8. Ein må ta kontakt med Luster Austre Fjellstyre for å låne nykkel til Prestesteinshytta medan Fortun bensinstasjon har nykkel til Gjertvasshytta (Øydelagd, vert bygt ny i 2016).
 
Området er frå rundt 1000 moh og med dei høgste toppane opp mot 2400 m (Store Skagastølstind på 2405 m). I nordlige delar av Breheimen er det mykje stein- og brelandskap medan det vert meir vegetasjon om meir næringsrikt lengre sør mot Vest-Jotunheimen. Området har mer enn 50 fiskevatn. Ein kan ved fiske i til dømes Presteinsvatnet leige den nye og flotte Presteinshytta som har naust og båt og sengeplass til 8.
 
I 12 av vatna til Luster Austre Statsallmenning er det årleg utsetting av aure. Dette kjem i tillegg til dei vatna kor det er naturleg rekrutering og kor auren dermed ikkje vert kultivert.
 
Tettleik og storleik på auren varierer frå vatn til vatn. Nokre av vatna har svært flott aure.
Frå Sognefjellsvegen strekk området seg sørover til Vest-Jotunheimen og nordover til Breheimen.
 
Mer informasjon kommer snart.

 

FISKEREGLER

Det er lov å fiske med oter, stang og handsnøre.

Det er opna for garnfiske for alle med garnfiskekort i dei 2 største Gravdalstjørnene kto. 1395 og 1380. Tjørnene ligg ved Gravdalsvegen i Luster austre statsallmenning om lag 2 km sørvest for Leirvassbu.

På kvart kort kan det fiskast med 6 garn (standard fjellauregarn) med maskevidde ikkje mindre enn 35 mm. Kortet kan også nyttast til stang og oterfiske i heile Luster austre statsallmenning. Garn og landfeste skal merkast med namn og adresse.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Blankåtjørni
 • Liabrevatnet
 • Mefjellsvatnet
 • Prestesteinsvatnet
 • Greindalsvatnet
 • Klauvvatnet
 • Snøholsvatnet
 • Sveintjørni
 • Rundhaugatjønne
 • Mjølkedalstjørni
 • Øvre Mjølkedalsvatnet
 • Hurrungsbrevatnet
 • Bekkedalsvotni
 • Skagastølsvatnet
 • Heimste Skarstølsvatnet
 • Skautevatnet
 • Illvatnet
 • Nedre Steindalsvatnet
 • Øvre Steindalsvatnet
 • Laupen
 • Kista
 • Tægja
 • Bøla
 • Hontrodi
 • Bytta
 • Stilla
 • Øvre Hervavatnet
 • Nedste Hervavatnet
 • Silja
 • Kummen
 • Krongletjerni
 • Skinnvengja
 • Lona
 • Tunga
 • Dyrhaugsvatnet
 • Dipilen
 • Skålavatnet
 • Nedre Skålavatnet
 • Molskredsvatnet
 • Nedre Grønevatnet
 • Øvre Grønevatnet
 • Kyrningsvatni
 • Namnlausvatnet
 • Løyfttjørni
 • Middalsvatnet
 • Isvatnet
 • Tverrbotnvatnet
 • Leirvatnet
 • Svartedalsvotni
 • Smolsvatnet
 • Vardavatnet
 • Rauddalsvatnet
 • Gravdalstjørnene
 • Gravdalsdammen
 • Gjertvatnet
 • Vetledalsvatnet
 • Gravdalsvatnet
 • Fivlemyrane
Fjellstyre - Fiskekort Perfish

Andre foreninger