Fellesfiskekortordningen gjelder for ca. 60 fiskevatn i gamle Bjugn kommune, med stor variasjon i størrelse, avstand fra vei, terrengforhold etc. Kortet gjelder ikke for fiske etter laks og sjøørret i Oldenelva, Teksdalselva, Nordelva og Botngårdselva. Kortet gjelder heller ikke for bl. a. Teksdalsvatnet, Barsetvatnet, Kotengsvatnet, Liavatnet, Solemsvatnet og Brekkvatnet.

Det er stort sett mye fisk i vatna som er med i ordningen, og “steikfesk” i neste alle vatna. Størrelsen ligger ofte rundt 100 gram. Det er ørret i stort sett alle vatnene, og røye i en del av vatna. Det er behov for uttynningsfiske i mange av vatna.

I Eidsvatnet, Ryvatnet er det Gjedde! Det vises til egen oversikt over vatn med fiskeslag etc.

Info finner du på Ørland kommunes hjemmeside

Gode fisketips

Det er en fordel med båt for å komme til i mange av vatna. Kontakt grunneierne, eller de som er oppgitt under det enkelte område.

Noen av vatna ligger over skoggrensa, der kan det være fint å fiske fra land med stang.

Det er lov å fiske med oter, da kan en få fine fangster. Ellers kan en bruke alle vanlige redskapstyper unntatt garn.

Barn under 16 år får tildelt gratis fiskekort. Kortet gjelder for fiske med stang, håndsnøre, pilkefiske og fiske med oter etter alle fiskearter i lovlig fisketid. Kortet gjelder ikke for bruk av garn.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Damtjønna
 • Søtvikvatnet
 • Rotbakktjønna
 • Eidsvatnet
 • Krulltjønna
 • Lomtjønna
 • Kalvåtjørna
 • Pissarvatnet
 • Lomstjønna
 • Storkruktjønna
 • Litlkruktjønna
 • Ryvatnet
 • Koltjønna
 • Baklivatnet
 • Brudalslivatnet
 • Brudalslivatnet
 • Bomtjønna
 • Steinvikvatnet
 • Jørnlivatnet
 • Valatjønna
 • Drilsvatnet
 • Kvennavatnet
 • Audalsvatnet
 • Jøvatnet
 • Dragavatnet
 • Setertjønna
 • Duhaugtjønna
 • Kattjønnen
 • Damtjønna/Damhølen
 • Langtjønna
 • Stortjønna
 • Elgtjønna
 • Ytre Raudhammartjønne
 • Svartvatnet
 • Raudhammartjønna
 • Kleivtjønna
 • Slønglitjønna
 • Inner Setertjønna
 • Rognlivatnet
 • Dumbeltjønnen
 • Middagsskardtjønna
 • Klumptjønnen
 • Svartholstjønna
 • Øvre Svanatjønna
 • Svanatjønna
 • Gjøljavatnet
 • Almfjelltjønnen
 • Hildremsvatnet
 • Hildremstjønna
 • Langtjønna
 • Øvre Storslættjønna
 • Storvasstjønna
 • Melvatnet
 • Søvatnet
 • Storvatnet
 • Vikavatnet
 • Klortjønna
 • Kvennavatnet
 • Blåvatnet
 • Mellomvatnet
 • Gammelsetervatnet
 • Sandtjønna
 • Svartvatnet
 • Svartvasstjønna
 • Tremansvatna
 • Pertjønna
 • Hauktjønna
 • Laugen
 • Laugatjønnen
 • Torsengtjønna
 • Golitjønna
 • Fisktjønna
 • Blanktjønna
 • Hammardalstjønna
 • Småtjønnan
 • Måssåtjønna
 • Øvre Høgsetvatnet
 • Nedre Høgsetvatnet
 • Nedre Storfisktjønna
 • Søre Storfisktjønna
 • Nordre Storfisktjønna
 • Nedre Tomasvatnet
 • Øvre Tomasvatnet
 • Fiskløysan
 • Røyrtjønna
 • Lakstjønna
 • Holmtjønna
 • Sundtjønna
 • Høgtjønna
 • Amunddalstjønna
 • Lomtjønna
 • Søre Svarttjønna
 • Svarttjønna
 • Fuslitjønna
 • Jutultjønna
 • Ramsbakktjønna
 • Skardsetertjønna
 • Øvre Almtjønna
 • Nedre Almtjønna
 • Dueskardtjønna
 • Småtjønnen
 • Lille Gjøljavatnet
 • Damtjønna
 • Kammatjønna
 • Reinstjønna
 • Tvillingtjønna
 • Rekstertjønna
 • Langtjønna
 • Steinvatnet
 • Nyvassdalsvatnet
 • Setertjønna
 • Flaugtjønna

Andre foreninger