Holleia Jeger og Fiskeforening selger fiskekort for Modum-delen av Holleia. Det er i hovedsak ørrett og abbor, men det finnes også både røye og brasme.

Fiskekortet gjelder for fiske med 1 stang fra land. Barn under 16 år fisker gratis.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Tarmtjern
 • Gunnhustjern
 • Vesletjern
 • Oksauge
 • Vesle Sysletjern
 • Sysletjern
 • Grunna
 • Kimetjern
 • Lorta
 • Hornetjern
 • Vesle Oksauge
 • Svartputt
 • Vesle Sandungen
 • Kattjern
 • Gjøramyrpytten
 • Asketjern
 • Svarttjern
 • Vrangen
 • Dypingen
 • Svarterudtjernet
 • Midttjern
 • Damtjern
 • Bemle
 • Justadtjern
 • Bråtatjern
 • Arnestjern
 • Søndre Langsjø
 • Langsjø
 • Okseaua
 • Kroktjern
 • Kroktjerna
 • Sandungen
 • Sandungsputten
 • Søndre Stuphelltjern
 • Nedre Stuphelltjern
 • Tretjern
 • Skåhølen
 • Ulmyrvika
 • Grastjern
 • Gørtjern
 • Elghorntjernet
 • Urdetjern
 • Låvetjern
 • Haukevatnet
 • Bikkjemyra
 • Sørlitjern
 • Øyvatnet
 • Bjoretjern
 • Igleputten
 • Svarttjern
 • Totjerna
 • Løken
 • Kroktjern
 • Steintjern
 • Bråtavolltjern
 • Kroktjenn
 • Vilsamtjern
 • Lauvåstjern
 • Damtjernputten
 • Damtjern
 • Asketjern
 • Lysevatnet
 • Øvre Hundetjenn
 • Vestre Silnakken
 • Østre Silnakken
 • Tretjerna
 • Svarttjernputten
 • Søndre Tjuvtjern
 • Hundetjern
 • Svartputten

Andre foreninger