Fiske i Rindal

Velkommen til Rindal kommune, porten til Trollheimen. Rindal kommune har en mengde vann spredt fra veikanten i sentrumsnære strøk til høyfjellets fiskeperler. Her er det fiskevann for alle målgrupper og fisk av middels til god kvalitet.
 
De aller fleste vatna har ørret, men noen få har røye.
Ta med fiskestanga selv om du primært har tenkt deg på spasertur. Det vil du ikke angre på!
God tur og skitt fiske!
 
Mer informasjon kommer snart.

FISKEREGLER

Kortet gjelder for håndsnøre-, stang- og oterfiske.

Barn under 16 år fisker gratis.

For å hindre spredning av fiskesykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær m.m. tømmes for vann og tørkes eller desinfiseres før bruk i annet vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned.

Det er forbudt å bruke levende fisk som agn.

Betalt fiskekort skal framvises på forlangende av oppsyn, politi eller grunneier.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Trollauget
 • Storindvatnet
 • Rypfjellvatnet
 • Ytre Bøluvatnet
 • Storvatnet
 • Storgrøvatnet
 • Sekkvatnet
 • Skrantemyrvatnet
 • Skrommelevatna
 • Rennslivatnet
 • Bjørnavatnet
 • Amdalsvatnet
 • Damvatnet
 • Auster fjelltjønna
 • Fjelltjønna
 • Istjønna
 • Langtjønna
 • Kringlåttjønna
 • Krokvatnet
 • Husåsvatnet
 • Svarttjønna
 • Kutjønna
 • Setervatnet
 • Litlvatnet
 • Liavatnet
 • Åstjønna
 • Poppeltjønna
 • Eiklægtjønna
 • Slettjønna
 • Stokkvatnet
 • Stokkfjelltjønna
 • Buormtjønna
 • Austre Bøluvatnet
 • Snausskartjønna
 • Tiåvatnet
 • Sautjønna
 • Kysingvatnet
 • Otertjønna
 • Svervatnet
 • Røsstjønna
 • Gåstjønna
 • Trondstjønna
 • Hanstjønna
 • Ormtjønna
 • Høglitjønna
 • Grønlitjønna
 • Sandåvatnet
 • Totjønnin
 • Bjørnahelivatnet
 • Gaukholet
 • Heggemstjønnin
 • Kvenngrøtjønna
 • Skartjønna
 • Børsetbogvatnet
 • Bergtjønna
 • Bolmbogsvatnet
 • Tjønnslettjønna
 • Kårvatnet
 • Grytdalstjønna
 • Tjønnsletttjønna
 • Finnråvatnet
 • Tørstjønna
 • Stokkåtjønna
 • Ljøsåtjønna
 • Skåkleivtjønna
 • Lomtjønna
 • Åkertjønna
 • Broka
 • Ljåen
 • Vasslivatnet
 • Brandåvatnet
 • Geitskardvatna
 • Fjelljøveggtjønna
 • Vaultjønna
 • Skauvltjønnin
 • Nedre Gråortjern
 • Mitre Gråortjern
 • Rundtjerna
 • Kvennabekktjønna
 • Lomundsjøen
 • Rørvatnet
 • Grøsetjønnin
 • Høgåsvatnet
 • Grønlivatnet
 • Drøftingtjønna
 • Stangavatnet
 • Laslættjønna
 • Djupvatnet
 • Steinkjerkvatnet
 • Isvatnet
 • Litlisvatnet
 • Tvibotntjønna
 • Ratdammen
 • Vaultjønna
 • Auntjønna
 • Svartvatnet
 • Svervatnet
 • Igltjønna
 • Fjelnvatnet
 • Stenvegtjønna
 • Rasmustjønna
 • Kvilingstjønnin
 • Stårrtjønna
 • Kutjønna
 • Attre Holmvatnet
 • Furutjønna
 • Finnråvatnet
 • Øvre Gravtjønna
 • Søvatnet
 • Høglitjønna
 • Snausvatnet
Rindal utmarkslag fiskekort

Andre foreninger