Idyllisk i Rendalen. Fiskeopplevelse

Hele området består av totalt 5 ulike fiskeområder.

Du har mulighet for å kjøpe hovedkortet som gjelder for alle fiskeområdene, eller du kan kjøpe fiskekort for det enkelte området.

Kortkjøper plikter å sette seg inn i de lokale fiskeregler som gjelder for det enkelte delområdet.

Det blir årlig arrangert en konkurranse kalt for FISKEFESTEN i Rendalen hver midtsommer. Denne konkurransen er delt opp i en rekke klasser og trekker til seg store og små ambisiøse fiskere.

Fiskefesten 2023
Fiskefesten 2023
Se skravert område hvor fiskekort gjelder

Mistra

Elva er viden kjent for sitt gode fiske etter storvokst ørret. Allerede tidlig på sommeren går det opp stor ørret fra Storsjøen. Dette er innlandets laksefiske.  Største dokumenterte fangst i Mistra er en ørret på 9,8 kg som ble fanget i 1935, men også i nyere tid fanges det årlig mange store fisker.  

Mistra.Fiskeplasser i Norge

Storsjøen

Storsjøen i Rendalen er omkring 35 km lang men bare 1,7 km på sitt bredeste. Innløpselva i nord er Mistra, og utløpselva i sør er Rena. Storsjøen er kjent for sine store ørreter.  

I storsjøen kan du fiske hele året. Det er også fint å kaste fra land de aller fleste steder fordi det blir fort dypt og sjangsten er altids til stede for å få en skikkelig ørret

Storsjøen i Rendal.

Ytre Rendal JFF

Fiskeområdet til Ytre Rendal JFF er et relativt stort omåde som ligger på øst- og vestsida av Mistra. Her finnes en stor variasjon av fiskemuligheter i både vann og elver. 

Åkrestrømmen og Lomnessjøen tilhører Yttre Rendal JFF og tilbyr både bra ørret og gjeddefiske.

FISKEVANN I OMRÅDET

Gjedde tatt på fiskefesten. Lomnessjøen
 • Baggtjønna
 • Hundtjønna
 • Lomnestjønna
 • Motjønna
 • Rena/Unsetåa
 • Gammelåa
 • Lomnessjøen
 • Løvfjorden
 • Stortjønna
 • Åsmyrtjønna
 • Voltjønna
 • Leirbekktjønna
 • Fuggsjøen
 • Søndre Ælingsåtjønna
 • Måsåbutjønna
 • Volltjønna
 • Gammelsætertjønna
 • Åkerstrømmen
 • Sandtjønna
 • Tobakktjønna
 • Øvre Ørsjøtjønna
 • Engjottjønna
 • Stortjønna
 • Nedre Ørsjøtjønna
 • Fjøstjønna
 • Grøntjønna
 • Vassbekktjønna
 • Øvre Nysætertjønna
 • Ytre Nysætertjønna
 • Øvre Lomtjønna/Nedre Lomtjønna
 • Karitjønna
 • Holetjønna
 • Renåmyrtjønna
 • Volltjønna
 • Svarttjønna
 • Nordre Rensjøen
 • Søndre Rensjøen
 • Renåtjønnan
 • Kvitskærtjønna

Andrå

På østsiden av Storsjøen lenger Sør i Rendalen finnes fiskeområdet Andrå som ofte er omtalt som et isfiskeeldorado. Her finner du blant annet Valsjøen og Veksen blant mange andre små spennende vann.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Langtjønna
 • Stortjønna
 • Fiskløstjønna
 • Bukktjønna
 • Borkhustjønna
 • Harptjønna
 • Sætertjønna
 • Langtjønna
 • Andtjønna
 • Synsttjønna
 • Midttjønna
 • Nørdsttjønna
 • Søndre Valsjøen
 • Spisseltynna
 • Gultjønna
 • Nordre Valsjøen
 • Sekertjønna
 • Røtjønnan
 • Leitjønnan
 • Stortjønna
 • Veksen
 • Veksenklavtjønna
 • Svarttjønna
 • Skarvtjønna
 • Nottjønna
 • Grøsjøen
 • Gransjøen
 • Villsjøen
 • Bortjønna

Sjøli

Lengst sør så finner man området til Sjøli med 14 vann. Tilsvarende vann som Andrå området som byr på mange spenende fiskeopplevelser.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Damfløta
 • Drykkjetjønna
 • Røstbergtjønna
 • Skramslitjønna
 • Storåstjønna
 • Storbyringtjønna
 • Ygletjønna
 • Veslebyringtjønna
 • Svarttjørna
 • Bjørbekktjønna
 • Langtjønna
 • Holmtjønna
 • Lomtjønna
 • Lauvåstjønna

Stikk også innom denne flotte butikken: May og Freds Fiske/Fritid i Rendalen

Andre foreninger