Hele området består av totalt 5 ulike fiskeområder.

Du har mulighet for å kjøpe hovedkortet som gjelder for alle fiskeområdene, eller du kan kjøpe fiskekort for det enkelte området.

Kortkjøper plikter å sette seg inn i de lokale fiskeregler som gjelder for det enkelte delområdet.

Mistra:

Elva er viden kjent for sitt gode fiske etter storvokst ørret. Allerede tidlig på sommeren går det opp stor ørret fra Storsjøen. Dette er innlandets laksefiske.  Største dokumenterte fangst i Mistra er en ørret på 9,8 kg som ble fanget i 1935, men også i nyere tid fanges det årlig mange store fisker.  

Storsjøen:

Storsjøen i Rendalen er omkring 35 km lang men bare 1,7 km på sitt bredeste. Innløpselva i nord er Mistra, og utløpselva i sør er Rena. Storsjøen er kjent for sine store ørreter.  

Ytre Rendal JFF:

Fiskeområdet til Ytre Rendal JFF er et relativt stort omåde som ligger på øst- og vestsida av Mistra. Her finnes en stor variasjon av fiskemuligheter i både vann og elver. 

Andrå:

På østsiden av Storsjøen lengst sør i Rendalen finnes fiskeområdet Andrå. Her finner du blant annet Valsjøen og Veksen blant mange andre små spennende vann.  

Andre foreninger

Lukk meny