FJELLFISKE I ÅSELVVASSDRAGET

Fiskekortet gjelder stangfiske fra land og isfiske på vinteren.

Fiske er ikke tillatt i perioden 1. oktober til 31. oktober.

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Holmevatnet
  • Fiskeløysingen v/ Holmevann
  • Svarttjern
  • Grunntjern
  • Donkelivatn
  • Neverfanten
  • Veslatjern
  • Fiskeløysingen ved Steinveggen
  • Stenveggvatnet

Andre foreninger