Fiske i Rollag

Fiskekortet gjelder for: Røynebuvatnet, Gygerhølen, Kravsetjønn, Jakobstjønn, Ståvåfjelltjønn, Skjerbrekkdammen, Skjerbrekktjønn, Steintjønn, Søtelitjønn, Molteskarvtjønn, Kroktjønn, Lågetjønn, Larsetjønn, Søre Vorsetvatn, Nordre Vorsetvatn, Grunnløken, Lomtjønn, Sundtjønn, Kringletjønn, Smylehaugtjønn, Søre Matfisk til fylkesgrensa, Nordre Matfisk, Søre Kjølevatn, Fetjantjønn, Nysetertjønnan(Nordre, Midtre og Søndre), Trihynnevatnet, Svartetjønn, Nuttjønn, Sørkjevatn og øvre 1. km av Sørkjeåe.
Mer informasjon kommer snart.
 
FISKEREGLER

For Sørkjeområdet gjelder fiskekortet kun stangfiske fra land(ikke båt). For Vorset og Sundtjønnområdet kan man fiske fra båt i enkelte vann.

Vi takker for at du kjøper fiskekort hos oss, og ønsker deg skitt fiske!

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Røynebuvatnnet
 • Kravsetjønn
 • Jacobstjønn
 • Ståvåfjelltjønn
 • Skjerbrekkdammen
 • Skjerbekktjønn
 • Steintjønn
 • Fetjantjønn
 • Søtelitjønn
 • Molteskarvtjønn
 • Kroktjønn
 • Larsetjønn
 • Lågetjønn
 • Søre Vorsevatn
 • Nordre Vorsevatnn
 • Grunnløken
 • Lomtjønn
 • Sundtjønn
 • Søre Matfisktjønn
 • Nordre Matfisktjønn
 • Søre Kjølvatn
 • Smylehaugtjønn
 • Nordre Nysetertjønn
 • Midtre Nordsetertjønn
 • Søndre Nysetertjønn
 • Nuttjønn
 • Trihynnevatnet
 • Svartetjønn
 • Sørkje
 • Sørkjeåa
 • Gygerhølen
 • Kringletjønn

Andre foreninger