Seks fiskevann helt nord i Rendalen Østfjell.

Fiskekort gjelder fra land, med stang.

FISKEVANN I OMRÅDET

Bjønntjønna, Skarvtjønna, Langklettrotjønna, Velttjønna, Bukktjønna, Startjønna.

Andre foreninger