Fiske i Landåsvatnet

Det er følgende fiskearter i vatnet: Ørret, abbor sik, røye og karrus. Det fins også kreps.
 
Fiskeren Per Arne Holt Seeland utførte et prosjekt som gikk på uttynning av sikbestanden. Ifl. prøvefisket var det 84 % sik i vatnet. Prosjektet gikk i 3 år, 2011-2013. Fangsten ble ble ca 30 000 sik eller 4-5 tonn. Etter det har vi prøvefiske hvert år. Vi har som mål å fiske 2000 sik i året etter 15. august med garn. Generelt har kvaliteten og k-faktoren på alle fiskeslag hatt en positiv utvikling.
 
Mer informasjon kommer snart.

 

FISKEREGLER

Det er lov å fiske med stang fra land og med båt. Isfiske fra 1. desember. Oterfiske er ikke tillatt. Ellers gjelder “Lov om innlandsfiske.” Det er lov å delta på garnfiske etter sik etter 15. august. Dette må avtales med i Landåsbygda JFF som også vil opplyse om regler for garnfiske.

Fiske i Landåsvatnet. Fiskekort fra Landåsbygda JFF

Andre foreninger