Kjøp fiskekort for Mosvik

Alle vann er åpen for stangfiske ved kjøp av fiskekort i Mosvik.
 
Garn og oterfiske kun tillatt på følgende vann:
Torsvatnet, Koltjønna, Ålvatnet, Røsvatnet, Stordalsvatnet, Hindbergvatnet, Litjmeltingen, Meltingen, Langen,
Kattmagan, Vennesvatnet, Markhusvatnet, Prestvågvatnet.
 
Mer informasjon kommer snart.

 

FISKEREGLER

Garn og oterfiske kun tillatt på følgende vann:

Torsvatnet, Koltjønna, Ålvatnet, Røsvatnet, Stordalsvatnet, Hindbergvatnet, Litjmeltingen, Meltingen, Langen, Kattmagan, Vennesvatnet, Markhusvatnet, Prestvågvatnet.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Koltjønna
 • Ålvatnet
 • Torsvatnet
 • Slipertjønna
 • Bjørstadvatnet
 • Hundtjønna
 • Åltjønna
 • Blomåsstjønna
 • Stordalsvatnet
 • Røsvatnet
 • Meltingen
 • Åfjorden
 • Langen
 • Kattmagan
 • Åltjønna
 • Litj Meltingen
 • Gåstjønna
 • Hindbergvatnet
 • Røsvatnet
 • Otertjønna
 • Stamtjønna
 • Prestvågvatnet
 • Stryka
 • Markhusvatnet
 • Vennesvatnet
 • Langsdalsvatnet
 • Dalaunvatnet
 • Langvatnet
 • Storgørtjønna
 • Hamstadtjønna
 • Lauvburtjønna
27 mai, Mosvik fiske
fiskeskole
Familiebilde fra Mosvik utmarkslag
Mosvik. Gapahuk og grillplass
Mosvik utmarkslag -Perfish
Perfish. Fiskekort på mobilen iOS og Android

Andre foreninger