Velkommen til Fiske i Vassdalsvannet. Vassdalsvannet er bygda Øksfjords perle, det er tursti rundt hele vannet, samt bål/grillplasser og gapahuker. Det er vel en av få vann der du har mulighet til og fiske Anadrome fiskearter som (Sjø)Ørret og (Sjø)Røye. Vassdalsvannet er også drikkevannet til hele bygdas befolkning, dette er viktig og ta hensyn til i forhold til renslighet og søppel.

Fiske med garn og oter er ikke tillatt. Kun fluefiske, sluk og mark fiske er tillatt. Vær OBS på forbudt området. (Området er skravert i rødt på kartet).

FISKEVANN I OMRÅDET

  • Vassdalsvatnet

Andre foreninger