Fiske i Varpavassdraget

Fisketid i Varpa, Kvannvatnet og Mellomvatnet er 1. Juni – 31. August. Fisketid i Storvatnet , Hamnvatnet og
Kjerringvatnet hele året. Samtlige elver er fredet hele året. Varpelva ut i havet har en fredningssone på 100 m på
hver side av elvemunningen. Det er forbudt å fiske fra rusa i Varpa og til elveutløp i Varpelva. Det selges 2 ulike
fiskekort. Et kort for lakse- og sjøørett-fiske som dekker hele vassdraget og et annet kort som kun gjelder
innlandsfiske i Storvatnet, Hamnvatnet og Kjerringvatnet.
 
Mer informasjon kommer snart.

 

Perfish. Fiskekort på mobilen iOS og Android

Andre foreninger

Lukk meny