Gratis fiske i Steinkjer kommuneskoger med stang og oter i over 50 vann. 
Dette gjelde alle vann og ikke-lakseførende elver der Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF er grunneier. 
Perfish. Fiskekort på mobilen iOS og Android

Andre foreninger

Lukk meny