Ørretvatnan
Sesongen varer fra 1/1 til 31/12.
Garn ikke tillatt.
Et fiskedøgn gjelder fra kl. 1800 til kl. 1800 neste dag.
Anbefalt parkering ved Sazza i Øverbotn (tidligere Øverbotn skole).
For overnatting/opphold på Senja, anbefaler vi Hamn i Senja – www.hamnisenja.no
 
Tennevatnet
Dagskvote: 1 laks under 3 kg (70 cm). Større laks settes skånsomt tilbake.
Klart definert oppdrettslaks tas opp og belastes ikke kvota.
Ingen kvote på sjøørret, men minstemål på 30 cm.
Perfish. Fiskekort på mobilen iOS og Android

Andre foreninger

Lukk meny