Fiske i østre Hol

Foreningen disponerer ca. 25 vann og elvestrekninger,fra tuftetjern 1006moh til Simlenuttjern 1407 moh oppunder Kyrkjedøri i Hallingskarvet. De fleste vanna ligger i Ynglesdalen. Alle våre vann og elvestrekninger har varierende bestand av ørret, – og dessverre har i tillegg Holsfjorden og vanna ytterst i Ynglesdalen mindre tett bestand av ørekyte.
 
Holsfjorden – Sikreste vannet å få fisk i er nok Holsfjorden (543 moh). Denne ligger langsetter Fv 50 forbi kommunesenteret. Her får du vanligvis fisk mellom ½ – 1/1 kg, men langt større fisk tas innimellom.
 
Ynglesdalen – Største fiskeområde er Ynglesdalen. Her ligger over 20 vann og venter, fra frodige tjern omkranset av bjørkeskog i idyllisk høyfjellsnatur, til vann i golde og karrige omgivelser oppunder Hallingskarvet. I de 4 vanna nede i selve Ynglesdalen er det ørekyte, og stort sett tett bestand av ørret. Når du kommer opp til Ynglesvatn, Turisttjern og ikke minst Skarvåntjerna, er ørretbestanden ”akkurat passe”, og du kan få fine fangster med fisk av ypperste kvalitet. Enda høyere opp, til Langetjern, Godfjelltjern og Simlenuttjern, er ørretbestanden tynn. Her går det imidlertid enkelte ”stooore”. Felles for alle vanna oppe i høyden er at fisken til tider kan være vanskelig å lure. Her spiller vær og vind en avgjørende rolle. Den flotte naturen her oppe skulle uansett gjøre at du ikke angrer på turen. Dersom du ikke vil gå inn til området, enten fra Raggsteindalen og opp Sledaskardet, inn fra Sveingardsbotn over Bøssåne, eller fra Sandbekken inne i Vierbotn, kan du bestille båtskyss på Storestølen Fjellstugu Det er en del stier i området, men området ligger ikke langt fra vestlandsværet, så kart og kompass bør være med. Turkartet ”Hallingskarvet” i Statens kartverks turkartserie dekker hele området. Fiskesesongen er av naturlige årsaker varierende, I Holsfjorden kan du begynne å fiske i mai, i Simlenuttjern har isen sjelden gått før i midten av juli. I de fleste vann driver vi en eller annen form for kultivering, det være seg utsetting av fisk, teinefiske etter ørekyte, tynnefiske eller prøvefiske. Det er nok å drive med dersom vanna skal holdes i hevd.
 
Mer informasjon kommer snart.

 

Andre foreninger

Lukk meny