Fiske i Hurdal

Hurdal Jeger- og Fiskerforening disponerer ialt 35 små og store fiskevann, i tillegg til tre store elver.
 
I Hurdal er det mange gode fiskevann og elver. Det drives aktivt kultiveringsarbeid md årlige utsettinger av fisk, prøvefiske, kalking og tilrettelegging. Åpen koie ved Opperudtjern og gapahuker ved Fjellsjøen og Bjørnåstjern.
 
Fiskebestand
Det fleste vann har bestander av ørret og abbor, noen vann har abbor og gjedde. I Svartungen er det røye. Hurdalselva er gyteelv for storørretten i Hurdalsjøen. Det tas her årlig fisk på flere kilo!
 
Fisketips
Ta kontakt med leder fiskeutvalget for å få tilsendt mer informasjon, epost:kharal-b@online.no.
 
Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Hurdal kommune er en stor dal, med Hurdalsjøen i bunnen av dalen. I de store skogsområdene som omkranser sjøen, finnes mange fine fiskevann. Noen med vegforbindelse helt frem, andre ligger langt unna allfarvei.
 
Alt er beskrevet i “Fiskeguiden”, som du kan laste ned her: Fiskeguide Hurdal JFF
 
Mer informasjon kommer snart.

 

Perfish. Fiskekort på mobilen iOS og Android

Andre foreninger

Lukk meny