Våler JFF

Jeg på vegne av Våler JFF vil tørre å si at alle fiskekortaktører burde vurdere å bli med i Perfish. De er kostnadsfrie, leverer et utmerket produkt, er lette å kommunisere med og krever veldig lite administrativt arbeid.

Vi mener vi må nå publikum på de plattformer de oppholder seg på og i dag er dette definitivt på mobilen. Fiskere i vårt område har gitt oss veldig god tilbakemelding på PERFISH sin fiskekortløsning og de nevner ofte at de liker å finne informasjon om vannene, og grenser til området rett på mobilen.