Sorknesskogens Viltområde

Sorknesskogenes Viltområde, som ligger i Grue kommune, er et område på rundt 32.000 dekar der det bedrives jakt og fiske. Fiske har dessverre hatt for lite fokus gjennom de siste åra, selv om det i Grautsjøen har vært satt ut fisk siden 1960-tallet (sist i 2011).

Vi valgte å begynne å bruke Perfish for et par år siden. Det er lettere for oss at fiskerne kan betale for fisket ved sjøen i stedet for å måtte oppsøke selgere av fiskekort. Vi har også benyttet VIPPS, men dette blir vanskeligere med hensyn til rapportering av fangst.

Vi synes Perfish har fungert bra, og salget av fiskekort har økt siste året. Vi håper denne trenden fortsetter, og oppfordrer andre utmarkslag, store og små, til å benytte seg av Perfish.