Mosvik Utmarkslag

Vi i Mosvik Utmarkslag er veldig godt fornøyd PERFISH og hvordan PERFISH har muliggjort fiskekortsalg for alle våre tilgjengelig fiskevann i Mosvik. Responsen fra brukerne har vært veldig bra, og for oss så har dette mest sannsynlig økt fiskekortsalget, men og også nådd ut til flere brukere på grunn av enklere markedsføring. Vi har tro på at dette er framtiden for salg av fiskekort og vi håper dette også øker interessen med “enklere” tilgjengelighet digitalt.