For at vi skal kunne publisere deres vann og fiskekort i vår løsning er vi avhengig av litt informasjon fra dere. Vennligst fyll inn og send oss skjemaet under, så vil vi starte arbeidet umiddelbart.
Har du spørsmål? Kontakt oss på info@perfish.no

  Praktisk Informasjon

  Denne informasjonen omhandler praktisk informasjon som vil presenteres i applikasjonen når en bruker velger deres fiskevann eller område


  Navn på forening/organisasjon*

  E-post* (E-post adressen man ønsker å motta informasjon om utførte salg og eventuelle fangstrapporter)

  Sted og Kommune*

  Navn på fiskevann (Har dere flere vann, separeres disse med komma. Vi setter også veldig stor pris på å motta kart hvor deres aktuelle område er markert. Se lenger ned på siden for å legge ved bilder.)

  Type fiskekort*

  Døgnkort2-dagerskort3-dagerskortUkeskortHelgekortMånedskortÅrskortAnnet (Noter dette under "Annen informasjon")

  Fiskearter*

  AbborAspBrasmeGjeddeGjørsHarrKarpeKarrusKrepsØrretLakeLaksMortRøyeSikSjøørretSuterVederbukAnnet (Noter dette under "Annen informasjon")

  Start på sesong (Dato - DD.MM.ÅÅ). Fiskekort vil ikke være tilgjengelige for kjøp i appen før denne datoen.

  Avslutning på sesong (Dato - DD.MM.ÅÅ). Fiskekort vil ikke være tilgjengelige for kjøp i appen etter denne datoen.

  Hjemmeside eller Facebook-side til foreningen (ikke obligatorisk)

  Valgfri beskrivelse - Denne vil vises når en bruker velger deres område i applikasjonen

  Annen informasjon - Fiskeregler, priser på fiskekort, osv.*

  Fangstrapport

  Ønsker fangstrapport


  Innsending av bilder av vann/område*

  Dette er bilder vi ønsker å bruke i applikasjonen eller i forbindelse med publisering av deres fiskekort.
  Jeg vil sende bilder nåJeg sender bilder senereJeg ønsker aldri å sende bilder

  Bilder av vann/område (opp til 10 bilder)


  Informasjon For Utbetaling

  Når du/dere blir en del av Perfish, er vi avhengig av å hente inn noe informasjon i forbindelse med opprettelse av deres konto for utbetalinger. Leverandøren av betalingstjenesten som vi benytter, Stripe, tar sikkerhet på alvor, og vil forsikre seg om at alle transaksjoner som gjennomføres via deres plattform er til legitime forretninger. Av denne årsak ber de om følgende opplysninger.  Kontonummer for utbetaling

  Fullt navn på organisasjonens leder

  Leders fødselsdato


  Ved å sende inn informasjonen, godtar du våre vilkår.


  Lukk meny