Fiske i Tyristrand

Tyristrand Jeger og Fiskeforening kultiverer samtlige vann, med rusefangst av abbor, samt at vi setter ut stor Ørret hvert år, det er satt ut stor ørret ( 1kg) i samtlige vann- fra 2014. vi setter mellom 100-150 store ørretter hvert år, og sprer disse ut i vannene, det er ikke alle vann som får stor fisk hvert år, men vi rullerer litt på dette, så samtlige vann har stor fisk.
Ellers er det ørret, abbor i vannene. Ulleren har også Karrus.
Væleren er drikkevannskilde, der er det ikke lov og fiske.
 
Mer informasjon kommer snart.

 

Andre foreninger

Lukk meny