Søndre Grautsjøen ligger øst for Namnå i Grue kommune. Sjøen har vært kjent som et fint fiskevann siden langt tilbake, og det er mange fine fiskeplasser rundt hele vannet.
En kan komme dit enten ved å kjøre inn Brusetervegen eller Namnå-Rotnavegen, og sjøen ligger kort fra bilveg.
Det har vært satt ut ørret i sjøen siden slutten av 1950-tallet/tidlig 1960-tallet.

Det er også muligheter for fiske i andre sjøer/tjern i Sorknesskogene, bl.a. Huldertjerna, Jernåtjern, Butjernet og Sivtjernet.  Dessuten ligger deler av Namnsjøen i vårt område. I disse sjøene er det også andre fiskearter, deriblant gjedde.
Vi har et godt utbygd vegnett, og tilgjengeligheten er derfor bra.

Perfish. Fiskekort på mobilen iOS og Android

Andre foreninger

Lukk meny