Fiske i Sagfossen

Den lakseførende delen av Sagvatnanvassdraget i Hamarøy består av Sandnesvatnet, Strindvatnet og Rotvatnet med tilhørende elver og strømmer. I tillegg er Sagfossen et svært attraktivt fiskeområde.
 
Laksetrapppa i Sagfossen, den 4. lengste laksetrappa i Norge, gjør at det er mulig for laks, sjøørret og sjørøye å vandre opp Sagfossen og til vatna.
 
Fiskesesong: 15. juni – 31. august.
 
Fangstrapporteringsplikt
Fangstrapport skal leveres grunneierlaget innen 7. september. Sagvatnan Grunneiarlag er pålagt årlig fangstrapportering fra Sagfossen til Statsforvalteren i Nordland.
Rett fisketid og et godt regelverk er basert på kunnskap om antall laks og sjøørret som blir fisket, samt vekt på fisken. Derfor er det helt nødvendig at fiskerne er flinke til å levere fangstrapport.
Utelatelse av innlevering av fangsteapport kan medføre utestenging av fiskeren påfølgende år.
 
Mer informasjon kommer snart.
Perfish. Fiskekort på mobilen iOS og Android

Andre foreninger

Lukk meny