Fiske i Landåsvatnet

Det er følgende fiskearter i vatnet: Ørret, abbor sik, røye og karrus. Det fins også kreps.
 
Fiskeren Per Arne Holt Seeland utførte et prosjekt som gikk på uttynning av sikbestanden. Ifl. prøvefisket var det 84 % sik i vatnet. Prosjektet gikk i 3 år, 2011-2013. Fangsten ble ble ca 30 000 sik eller 4-5 tonn. Etter det har vi prøvefiske hvert år. Vi har som mål å fiske 2000 sik i året etter 15. august med garn. Generelt har kvaliteten og k-faktoren på alle fiskeslag hatt en positiv utvikling.
 
Mer informasjon kommer snart.

 

Perfish. Fiskekort på mobilen iOS og Android

Andre foreninger

Lukk meny