Fiske på Varaldskogen i Kongsvinger kommune

Varaldskogen
Hvorfor ikke ta fisketuren til mystiske finnskogen, her kom skogfinnene fra bla Savalaks i Finland og slo seg ned rundt 1650 som de kunne drive sitt svedjebruk. Den dag i dag kan du oppleve å se rester etter de gamle finnebostnigene. Kanskje du også er heldig å kan få hilse på skogfruen? Men husk å snakke fint med henne.
Varaldskogen er en skogeiendom på 70 000 daa som eies av Statskog og som Kongsvinger jeger og fisker forening drifter fiske.
Området ligger sør øst i Kongsvinger kommune og grenser mot Sverige. Vermlands len og Torsby og Arvika kommune.
Kongsvinger jeger og fiskerforening driver 7 tjern, Snus tjern, Svartjern, Holmtjern, Bjørntjern, ‘Abbortjern, Kongotun og Lystjern som det blir satt ut ørret i hver vår. Abbortjern er det tilrettelagt for funksjonshemmede og brukere med rullestol brygge og handicap toalett. Bjørntjern er det kun fluefiske.
Annen informasjon:
Du vil se gapahuker med bålplasser ved 6 av vannene. Ved Svart tjern  er det brakke som som er åpne og du kan overnatte i. Husk ved.
Vis respekt for dyr og fugleliv.
Ta med søppel all hjem. Miljøet ved skogsvannene er et felles ansvar.
Vis hensyn til allmenn ferdsel. Finnskogleden går i dette området samt flere andre oppmerkede leder.
Kongsvinger Jeger og Fisk arrangerer årlige åpne klubbmesterskap for fiske, ungdomsdager og andre arrangementer. Besøk foreningens hjemmeside på Facebook 
I 2022 deltok Perfish på isfiskekonkurransen og hadde med seg en nybygynner på klubbmesterskapet. Videoen fra dette finner du til høyre

Det settes årlig ut stor fisk på Varaldskogen ⇓

Utsikt over Varaldsjøen
Kongotunen
Grillplass ved Svarttjern
Gapahuk ved Snustjennet. Her er det greit å ha vantette støvler, men det ligger klopper enkelte steder på myra
Perfish. Fiskekort på mobilen iOS og Android

Andre foreninger

Lukk meny