Fiske i Hurdalsjøen

Med sine 32,3 km2 ligger fordelt i tre kommuner, Hurdal, Nannestad og Eidsvoll nord i Akershus. Fisket administreres av Hurdalsjøen fiskeadministrasjon (HFA) bestående av representanter fra grunneiere og lokale jeger og fiskerforeninger. HFA tilbyr her fiskekort for stang og garnfiske gjeldene for hele sjøen.
 
Generell beskrivelse
Innlandsfiske med stang og garn i Hurdalsjøen, avgrenset i sør fra Sagdammen, Eidsvoll Verk til utløp av Hurdalselva i nord. Arter – abbor, gjedde, hork, krøkle, mort, sik, lake og ørret, deriblant en stabil god storørretstamme.
 
Fiskebestand
God bestand av sik , gjedde og abbor. Abbor over 1 kilo er ikke uvanlig. God bestand av lake, men sjelden fisk over 1,5 kg. Stabil og god bestand av storørret, med eksemplarer opp til 8 kg.
 
Beliggenhet og terrenbeskrivelse
Beliggende nord i Akershus i Hurdal, Eidsvoll og Nannestad kommune. Innsjøarealet er på 32,3 km2, og innsjøen er delt i to bassenger, et nordlig med maksimaldyp på ca 25 m og et sydlig basseng med største dyp på ca 59 m.
 
Mer informasjon kommer snart.

 

Perfish. Fiskekort på mobilen iOS og Android

Andre foreninger

Lukk meny