Aursunna er en lett tilgjengelig smålakselv som munner ut i Bangsund.
Elva er nedbørsavhengig, med godt fiske når det er vatn i elva.
 
Perfish. Fiskekort på mobilen iOS og Android

Andre foreninger

Lukk meny