Fiske i Åsnes Finnskog

Felles fiskekort som dekker fiske innenfor et område på ca. 260.000 dekar, tilbudt av Åsnes jeger-og fiskerforening, en av Norges eldste jakt- og fiskeforeninger, i samarbeid med Åsnes Nordre Utmarkslag og Åsnes kommune.
Fiskekortet gjelder for hele området Åsnes JFF disponerer – med unntak av Utgravertjernet som har en egen fiskekortordning.
 
Her kan du blant annet fiske i den stilleflytende og artsrike Nedre Flisa. Elva kan skilte med veldig godt abbor- og gjeddefiske. Lett å fiske fra land eller med kano. I Flisaelvas øvre deler finner du mye harr og ørret. Her omtales elva som et perfekt sted å starte fisket for den novise fluefisker – enkel å vade, ligger lett tilgjengelig ved vei og er tilrettelagt med et titalls gapahuker og bålsted langs vassdraget.
Storabbortjernet har en tallrik abborbestand som passer godt for barnefamilienes fiske. Her finnes mange små, men også noen store fisker. Her er sjansen absolutt til stede for fangst. Rogsjøen passer også godt for barns fiske, hvor det er tilrettelagt med bålplass og gapahuk. Denne sjøen er også lagt tilrette for bevegelseshemmede med egen fiskebrygge. I Lindsjøen kan du oppleve gjeddefiske på sitt beste omgitt av Finnskogens mystikk.
  • Langs øvre Flisa elva finner du et titalls gapahuker med bålplasser. Ved de fleste vann finnes bålplasser og noen gapahuker.
  • Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
  • Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
  • Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.
Kynndammen-Kynna-Åsnes
Kynndammen. DNT hytte og fin endestasjon for padling i Kynna
Kynnavassdraget-Finnskog-Dam
Kynndammen
Fin hvilekoie, gapahuk og utedo ved Rogsjøen i Åsnes.
Rogsjøen, tilbyr fin hvilekoie, gapahuk og en utedo.
Overnattingsplass Åsnes Finnskog
Åsnes Finnskog byr på noen magiske overnatttingsmuligheter
Ørretbekk Åsnes Finnskog. Lav vannstand
Åsnes Finnskog Turområde med rent drikkevann.
Flisaelva gapahuk med bålplass. Ørret og harr -fiske
Flisalva. Flere gapahuker langst den øvre strekningen. Gode muligheter for Harr og Ørret
Flisa vannføring lav. Bra forhold for fluefiske
Flisaelva etter lengre tid med lite nedbør
Haspel eller fluestang i Flisaelva?
Flisaelva rolige partier hvor fisken kan stå
Mindre vannføring enkelte partier
Abbor finnes i hele Åsnes
Aboren finnes over hele Åsnes.

Andre foreninger

Lukk meny