Fiske i Åsnes Finnskog

Felles fiskekort som dekker fiske innenfor et område på ca. 260.000 dekar, tilbudt av Åsnes jeger-og fiskerforening, en av Norges eldste jakt- og fiskeforeninger, i samarbeid med Åsnes Nordre Utmarkslag og Åsnes kommune.
 
Fiskekortet gjelder for hele området Åsnes JFF disponerer – med unntak av Utgravertjernet som har en egen fiskekortordning.
 
Her kan du blant annet fiske i den stilleflytende og artsrike Nedre Flisa. Elva kan skilte med veldig godt abbor- og gjeddefiske. Lett å fiske fra land eller med kano. I Flisaelvas øvre deler finner du mye harr og ørret. Her omtales elva som et perfekt sted å starte fisket for den novise fluefisker – enkel å vade, ligger lett tilgjengelig ved vei og er tilrettelagt med et titalls gapahuker og bålsted langs vassdraget.
 
Storabbortjernet har en tallrik abborbestand som passer godt for barnefamilienes fiske. Her finnes mange små, men også noen store fisker. Her er sjansen absolutt til stede for fangst. Rogsjøen passer også godt for barns fiske, hvor det er tilrettelagt med bålplass og gapahuk. Denne sjøen er også lagt tilrette for bevegelseshemmede med egen fiskebrygge. I Lindsjøen kan du oppleve gjeddefiske på sitt beste omgitt av Finnskogens mystikk.
  • Langs øvre Flisa elva finner du et titalls gapahuker med bålplasser. Ved de fleste vann finnes bålplasser og noen gapahuker.
  • Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
  • Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
  • Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Mer informasjon kommer snart.

 

Andre foreninger

Lukk meny